Školenia

Informácie o aplikačných školeniach ARTHE Decorative Line

Školenie trvá 2 dni od 9:00 do 18:00, je nevyhnutné absolvovať obidva dni kvôli technologickým postupom.
Je potrebné si priniesť so sebou pracovné oblečenie, všetko ostatné je zabezpečené u nás.

Každý účastník po ukážke aplikácie daného materiálu fyzicky sám aplikuje materiál na pripravený podklad.
Maximálny počet účastníkov je 8.  

Cena školenia je 180,- EUR s DPH / za osobu.

Obed a občerstvenie počas oboch dní je pre všetkých účastníkov je zabezpečené. 

Po úspešnom absolvovaní školenia od nás aplikátori obdržia:

  • certifikát
  • cenníky materiálov a technologické postupy aplikácií v písomnej podobe
  • vzorky techník na sololitových tabuľkách, ktoré si na školení sami vyrobili
  • v prípade záujmu ponuku na spoluprácu

Prihlásiť sa môžete:

e-malom na: jantosova@fortstav.sk
Telefonicky: +421 911 14 00 99 ( Zuzana Jantošová )

Napíšte nám Zavolajte nám